KAPATILAN GEDİZ ÜNİVERSİTESİNDE MEZUNİYET AŞAMASINDA OLAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 24.09.2016 tarihinde yapılan “667 Karar Sayılı KHK Uyarınca Yükseköğretim Kurumlarına Yerleştirilen Öğrencilere İlişkin Açıklama”nın 10. Maddesi aşağıdaki şekildedir.

 “10. Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarına kayıtlı olan ve tüm derslerini alarak mezun aşamasına gelmiş ancak başarısızlık nedeniyle mezun olamayan öğrencilerin tekrar derse devam zorunlulukları bulunmadığı da dikkate alınarak bu öğrenciler başarısız olduğu derslere ilişkin sınavlara koordinatör üniversitesinde girerek, mezuniyeti hak etmesi durumunda koordinatör üniversitesi tarafından diploma düzenlenecektir. Mezun duruma gelmiş staj, ek sınav, not yükseltme vb. bu durumdaki öğrenciler diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirilmiş olsa hatta kayıtlarını yaptırmış olsalar dahi bu işlem iptal edilerek tekrar koordinatör üniversitelerine iade edilecektir.”

 

Bu çerçevede Üniversitemiz tarafından 06.09.2016 tarihinden itibaren mezuniyet aşamasında bulunan öğrencilerin yaptığı başvurular incelenmiş olup, değerlendirmeler konu başlıklarına göre aşağıda açıklanmıştır.


1-Mezuniyeti Karara Bağlanmış ve Sisteme İşlenmiş Olanların Listesine Ulaşmak İçin Tıklayınız.

(Yukarıdaki listede bulunan öğrenciler Geçici Mezuniyet Belgelerini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alabilirler. Daha önce mezuniyet belgesi verilen öğrencilere yeniden belge verilmeyecektir. Diplomalarla ilgili çalışmalar halen devam etmektedir. Neticelendiğinde ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.)


2- Mezun Durumda Olmasına Rağmen Mezuniyeti Henüz Onaylanmayanların Listesine Ulaşmak İçin Tıklayınız.

(Yukarıdaki listede bulunan öğrencilerin mezuniyet için gerekli tüm şartları sağladığı tespit edilmiş olup, mezuniyet kararlarının alınması için “İşlem Yapacak İKÇÜ Birimi” sütunundaki akademik birimimize yazı yazılmıştır. Öğrencilerin mezuniyet kararlarının gelmesine müteakip mezuniyetleri sisteme işlenecek ve Geçici Mezuniyet Belgeleri verilecektir.)


3- Mezuniyetleri İçin Yalnızca Staj/Proje/Tez vb. Çalışması Kalanların Listesine Ulaşmak İçin Tıklayınız.

(Yukarıdaki listede bulunan öğrenciler Staj/Proje/Tez vb. Çalışmalarını tamamlamışlar ise değerlendirilmek üzere “İşlem Yapacak İKÇÜ Birimi” sütunundaki akademik birimimize teslim etmelidir. Çalışmalar henüz tamamlanmamış veya hiç başlanmamış ise başlatılmak üzere “İşlem Yapacak İKÇÜ Birimi” sütunundaki akademik birimimiz ile irtibata geçilmelidir. Çalışması başarılı olarak değerlendirilen öğrencilere Geçici Mezuniyet Belgeleri verilecektir.)


4- Tüm Derslerinden Başarılı Olmasına Rağmen Mezun Olabilmek İçin 2,00 Genel Not Ortalamasını Sağlayamayanların Listesine Ulaşmak İçin Tıklayınız.

(Yukarıdaki Listede bulunan öğrenciler not ortalamasını yükseltmek için sınavına girmek istedikleri dersi/dersleri bildirmek üzere “İşlem Yapacak İKÇÜ Birimi” sütunundaki akademik birimimize müracaat etmelidirler. Bu sınavlar sonucunda başarılı olarak genel not ortalamasını 2,00 ve üzerine çıkaran ve mezuniyeti onaylanan öğrencilere Geçici Mezuniyet Belgeleri verilecektir.)


5- Mezuniyetleri İçin Staj/Proje/Tez vb. Çalışması ile Alıp Da Başarısız Olduğu Dersi Kalanların Listesine Ulaşmak İçin Tıklayınız.

(Yukarıdaki listede bulunan öğrenciler Staj/Proje/Tez vb. Çalışmalarını tamamlamışlar ise değerlendirilmek üzere “İşlem Yapacak İKÇÜ Birimi” sütunundaki akademik birimimize teslim etmelidir. Çalışmalar henüz tamamlanmamış veya hiç başlanmamış ise başlatılmak üzere “İşlem Yapacak İKÇÜ Birimi” sütunundaki akademik birimimiz ile irtibata geçilmelidir. Ayrıca başarısız olunan ve/veya not ortalamasını yükseltmek için sınavına girilecek dersler için de “İşlem Yapacak İKÇÜ Birimi” sütunundaki akademik birimimize müracaat edilmelidir.)


6- Hiç Almadığı Dersi Bulunan Öğrencilerin Listesine Ulaşmak İçin Tıklayınız.

(Yukarıdaki listede bulunan öğrencilerin devam şartını yerine getirmediği ders veya dersler (listede kırmızı renkle işaretlenmiştir) bulunduğu için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı duyurusuna göre tüm işlemleri yerleştirildikleri yükseköğretim kurumunca yapılacaktır. Ancak bu öğrencilerden hiç almadığı dersi/dersleri yaz okulunda alarak başarılı olanlar, yaz okulu derslerine ait not döküm belgelerini değerlendirilmek üzere “İşlem Yapacak İKÇÜ Birimi” sütunundaki akademik birimimize teslim etmelidirler. Yapılacak değerlendirme sonucuna göre derslerin sayılması ve başka alınmamış ders kalmaması durumunda mezuniyet için diğer şartları da sağlayan öğrenciler mezun edilecektir. Yaz okulunda alınan dersler de sisteme işlendikten sonra hala alınmamış dersi olan öğrenciler işlemlerini yerleştirildikleri yükseköğretim kurumundan yürüteceklerdir.NOT: Mezun duruma gelmiş olmasına rağmen staj, ek sınav, not yükseltme vb. bu durumdaki öğrencilerden hiç almadığı dersi olmayıp da yukarıdaki listelerde ismi geçmeyen öğrenciler ilgisine göre “İşlem Yapacak İKÇÜ Birimi” sütunundaki akademik birimimize müracaat etmelidir. Bu durumdaki öğrencilerin başvuruları da kontrol edildikten sonra şartları sağlayanlar için yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde işlem yapılacaktır. Mezun durumuna gelmiş olmasına rağmen devam zorunluluğu bulunan (hiç almadığı) dersi olan ve henüz mezuniyet aşamasında olmayan öğrencilerin başvuruları için işlem yapılmayacaktır.    

Başa Dön