2016-DGS İLE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ADAYLARIN KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

2016-DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile Üniversitemizde eğitim görmeye hak kazanan adaylar,  “KAYIT İÇİN GETİRİLMESİ ZORUNLU BELGELERİ” hazırlayarak İlgili Fakülteye 17-21 Ekim 2016 tarihlerinde kesin kayıtlarını yaptıracaklardır.

Önkayıt sistemi açılmıştır. Sisteme internet tarayıcısı kullanılarak www.ubs.ikc.edu.tr adresinden girilecektir. Kesin kayıtta teslim edilmek üzere önkayıt formunu eksiksiz bir şekilde doldurarak çıktısını alınız.

 

A-    KAYIT İÇİN GETİRİLMESİ ZORUNLU BELGELER

Adaylar  önkayıtlarını tamamladıktan sonra tüm fakülte/yüksekokullar için 17-21 Ekim 2016 tarihleri arasında aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak Üniversitemize teslim etmek zorundadır.

-Adayın mezun olduğu Meslek Yüksekokulundan aldığı Meslek Yüksekokulu Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi  (aslı)

-Adayın mezun olduğu önlisans programına ait Not Döküm Belgesi (Transkript) (aslı veya onaylı) 

-Adayın mezun olduğu önlisans programına ait ders içerikleri (onaylı)

-Adayın mezun olduğu liseden aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesinin aslı (başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz),

-Nüfus Cüzdanının Örneği (Aslı görülmek suretiyle fotokopisi alınacaktır.),

-3 adet 4,5 x 6 (cm) ebadında fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.),

-Ön Kayıt Başvuru Formu internet çıktısı,

 

B-    ÜNİVERSİTEMİZE KAYIT YAPTIRACAK OLAN ADAYLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

  • Kayıt zamanı, adayın bizzat kendisi gelerek kayıt yaptırabilir, ancak noterden vekaletname getirildiği takdirde bir başkası adayın yerine de kayıt yaptırabilir.
  • Yukarıda belirtildiği şekilde internet sayfamız üzerinden önkayıt işlemlerinin zamanında tamamlanmasına dikkat edilmelidir.
  • Erkek öğrencilerin askerlik ile ilgili durumları www.turkiye.gov.tr adresinden sorgulanarak ihtiyaç duyulduğu takdirde kayıt esnasında askerlik belgesi talep edilebilecektir. Bunun için önceden yukarıda belirtilen siteye girerek veya Askerlik Şubenize başvurarak askerlik durumunuzun kayıt işlemleri için bir engel taşıyıp taşımadığı bilgisini öğrenmeniz sizin için yararlı olacaktır.
  • Eksik kayıt belgesiyle yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve kayıt yapılmayacaktır.
  • İlan edilen kayıt tarihleri dışında kayıt yapılmayacaktır.
  • Diploma ve mezuniyet belgelerinin asılları ile işlem yapılacağından dolayı fotokopileri ve noter onaylı tasdikleri ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

NOTLAR: 

- 20/04/2016 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında Yürütme Kuruluna verilen yetkiye dayanılarak, 2016 yılı Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden önlisans öğrencilerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2016-2017 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2016 DGS'de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilmeleri 06/10/2016 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında uygun bulunmuştur.

Başa Dön