667 KHK Uyarınca Kayıt Yaptıran Öğrencilerin 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenim Ücretleri

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 29.11.2016 tarihli ve 75463 sayılı  yazısı gereği kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarından Üniversitemize merkezi yerleştirme sonucunda kayıt yaptıran öğrencilerin 2016-2017 eğitim-öğretim dönemi ve sonraki dönemlerde eğitim-öğretim ücretlerinin belirlenmesi ve ödenmesine ilişkin açıklamalar ve yapılması gereken işlemler belirtilmiştir. Aşağıdaki bağlantılardan Üniversitemiz Duyurusuna ve Yükseköğretim Kurulu Daire Başkanlığının ilgili yazılarına ulaşabilirsiniz.

Ödemeler 12 Aralık 2016 - 20 Aralık 2016 tarihleri arasında tüm Ziraat Bankası ATM'leri ile Şubelerinden İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kurumsal Tahsilat Hesabına olduğu belirtilerek T.C. Kimlik Numarası ile yapılacaktır. 

667 Sayılı KHK kapsamında Üniversitemizde özel öğrenci statüsünde eğitimine devam eden öğrenciler merkezi yerleştirme sonucunda yerleştirildikleri yükseköğretim kurumlarına ödeme yapacaklardır. 

667 Sayılı KHK kapsamında Üniversitemize yerleştirilen fakat özel öğrenci statüsünde başaka bir yükseköğretim kurumunda eğitimine devam eden öğrencilerin, merkezi yerleştirmeyle yerleştirildikleri Üniversitemiz Fakülte/Meslek Yüksekokulu ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

667 Sayılı KHK Kapsamında öğrenimine Üniversitemizde devam edecek olan lisansüstü seviyesindeki öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrencilerin ücretleri ile ilgili esaslar YÖK tarafından belirlendikten sonra ayrıca ilan edilecektir.


Duyuru metinine ulaşmak için tıklayınız. 

Borç ve ödeme bilgilerinizi öğrenmek için tıklayınız.


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ilgi yazısına ulaşmak için tıklayınız.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ilgi yazısında belirtilen ücret tablosuna ulaşmak için tıklayınız.


ÖĞRENİM ÜCRETLERİNİN ZAMANINDA ÖDENMEMESİ HALİNDE YAPILACAK İŞLEM

Öğrenim ücretlerinin belirlenen zaman içinde ödenmemesi durumunda okuyan öğrencilerin Bahar Dönemi kayıt yenilme işlemi, mezuniyet aşamasına gelmiş öğrencilerin ise mezuniyet işlemleri yapılmayacak, geçici mezuniyet belgesi ve diploma düzenlenmeyecektir.


ÖĞRENİM ÜCRETLERİNE İTİRAZ

Öğrenim ücretleri, öğrencilerin YÖKSİS kayıtları ve bursluluk durumları dikkate alınarak hesaplanmıştır. Hesaplanan öğrenim ücretlerine ilişkin itirazların, kanıtlayıcı belgelerin aslı ve dilekçe ile Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılması gerekmektedir. Belgelerin aslı olmaksızın yapılan itirazlar ile elektronik posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Başa Dön