667 KHK Uyarınca Kayıt Yaptıran Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Ücretleri

667 Sayılı KHK gereğince kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarından Üniversitemize yerleştirilen ön lisans ve lisans programlarındaki yabancı uyruklu öğrencilerin 2016-2017 yılı öğrenim ücretleri, söz konusu KHK ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı usul ve esasları dâhilinde hesaplanarak Öğrenci Bilgi Sistemine yüklenmiştir. Lisansüstü programlarda kayıtlı öğrencilerin öğrenim ücretleri gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra yüklenecektir.

1-ÖĞRENİM ÜCRETLERİ ÖDEME İŞLEMLERİ

Ödemeler tüm Ziraat Bankası ATM'leri ile Şubelerindenİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kurumsal Tahsilat Hesabına olduğu belirtilerekT.C. Kimlik Numarası ile yapılacaktır. Öğrenim ücretleri en geç aşağıda belirtilen takvime göre ödenecektir.

 

İlk üç taksit

4. taksit

5. taksit

6. taksit

7. taksit

8. taksit

9. taksit

20 Aralık 2016

20 Ocak 2017

20 Şubat 2017

20 Mart 2017

20 Nisan 2017

20 Mayıs 2017

20 Haziran 2017

 

 

Borç ve ödeme bilgilerinizi öğrenmek için tıklayınız.

 

2- ÖĞRENİM ÜCRETLERİNİ ZAMANINDA ÖDENMEMESİ HALİNDE YAPILACAK İŞLEM

Öğrenim ücretlerinin belirlenen zaman içinde ödenmemesi durumunda okuyan öğrencilerin bahar dönemi kayıt yenileme işlemi, mezuniyet aşamasına gelmiş öğrencilerin ise mezuniyet işlemleri yapılmayacak, geçici mezuniyet belgesi ve diploma düzenlenmeyecektir.

3- ÖĞRENİM ÜCRETLERİNE İTİRAZ

Öğrenim ücretleri, öğrencilerin YÖKSİS kayıtları ve bursluluk durumları dikkate alınarak hesaplanmıştır. Hesaplanan öğrenim ücretlerine ilişkin itirazların, kanıtlayıcı belgelerin aslı ve dilekçe ile Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılması gerekmektedir. Belgelerin aslı olmaksızın yapılan itirazlar ile elektronik posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

4- ÖZEL ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

667 Sayılı KHK ile diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirilerek Üniversitemizde özel öğrenci statüsünde öğrenim gören öğrenciler, öğrenim ücretlerini kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarına ödeyeceklerdir. Özel öğrencilerin öğrenim ücretlerine ilişkin tüm itirazlarını kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarına iletmeleri gerekmektedir. Öğrencilerimize önemle duyurulur.

Başa Dön