Kapatılan Gediz Üniversitesinde Mezuniyet Aşamasında Olup Üniversitemizce Düzenlenen Ek Sınavlara Giren Öğrenciler

Bilindiği gibi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından belirlenen esaslar kapsamında 667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Gediz Üniversitesine kayıtlı olan ve tüm derslerini alarak mezun aşamasına gelmiş ancak başarısızlık ve ortalama yetersizliği nedeniyle mezun olamayan öğrencilerin tekrar derse devam zorunlulukları bulunmadığı da dikkate alınarak başarısız olduğu derslere ilişkin sınavların Üniversitemiz tarafından yapılması gerekmekteydi.

Bu çerçevede Üniversitemiz web sayfasından duyuru yapılarak bu durumdaki öğrencilerin başvuruları alınmış ve sınavlar düzenlenmişti. Bu sınav sonuçlarına göre başvuruda bulunan tüm öğrencilerin mezun olamadığı ve başarısız olanlar için yeniden sınav düzenlenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Yeni sınavların düzenlenmesinde esas olmak üzere 13 Ocak 2017 tarhine kadar başvurular alınacaktır. Başvurular ek sınavları düzenleyecek olan Fakülte veya Meslek Yüksekokuluna aşağıda belirtilen dilekçe doldurularak yapılacaktır. Sınav tarihleri başvuruların toplanmasına müteakip ilgili birimlerin web sayfasından yayınlanacaktır.

Bu sınavlara girecek öğrencilerden ÖSYM tarafından başka bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilip kayıt yaptırmış olanlar öncelikle bu üniversitelere gitmeli ve ek sınavlara Koordinatör Üniversite olan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nde gireceğini belirterek kayıtlarını sildirmelidir.


Daha önce düzenlenen sınavlara girip de mezun olamayan öğrenci listesine ulaşmak için tıklayınız. (Bu listede yer alan öğrenciler listedeki bilgilerin doğruluğunu kontrol etmelidir. Yukarıdaki şartları sağlamasına rağmen daha önce hiç başvuru yapmayan öğrenciler de başvurularını 13 Ocak 2017 tarihine kadar ilgili birime yapabilir.)

Başvuru Dilekçesine Ulaşmak İçin Tıklayınız. 


NOT: Bu sınavlar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen esaslar kapsamında ücrete tabidir. Ücretler her bir dersin sınavı için, öğrencilerin kayıtlı oldukları programa ait öğrenim ücretinin AKTS kredisi başına ödenecek tutarının (Program öğrenim ücreti TL/bir yıllık 60 AKTS) dersin toplam AKTS kredisi ile çarpımı sonucunda hesaplanan miktarın yarısı şeklinde yansıtılacaktır. Başvurular toplandıktan sonra oluşan borçlar ilgili bankaya gönderilecektir. Sınav ücretini ödemeyen öğrenciler sınavlara alınmayacaktır.  

Başa Dön