Kapatılan Gediz Üniversitesi Diplomaları

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin iş ve işlemlerinin yürütülmesi için belirlenen esasların diplomalarla ilgili; 

"Tekemmül eden diploma ve diploma yerine geçen belgelerin düzenlenmesinin koordinatör yükseköğretim kurumu tarafından gerçekleştirilecektir. Bu süreçte Diploma  veya  diploma  yerine  geçen  belgelerin  imzalı  olarak  hazır  olması halinde öğrencilere bu diplomaların verilecek, diploma veya diploma yerine geçen belgelerin hazır olmaması durumunda diplomanın, öğrencinin yerleştirildiği yükseköğretim kurumu (koordinatör üniversite) tarafından düzenlenecektir."

hükmü gereğince kapatılan Gediz Üniversitesi'nden mezun olmasına rağmen diploması hazırlanmamış olanlar ile Üniversitemiz tarafından mezun edilen öğrencilerin diplomaları hazırlanmıştır.

Öğrenciler, kapatılan Üniversite tarafından basılmış ve imzalanmış olan diplomalar ile Üniversitemiz tarafından basılan diplomaları diledikleri zaman Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına müracaat ederek teslim alabilirler.


NOTLAR:

1- Kapatılan Gediz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı ile Optisyenlik Programı öğrencilerinden Üniversitemiz tarafından mezun edilenlerin diplomaları tescil işlemleri için İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilmiş olup, tescil edildikten sonra dağıtılacaktır.

2- Diplomalar öğrencinin şahsen başvurması durumunda teslim edilecektir. Eğer buna imkan yoksa noter onaylı vekaletname gerekmektedir. 

Başa Dön