2017-ÖSYS İLE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ADAYLARIN KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

2017 ÖSYS SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ADAYLARIN KAYIT İŞLEMLERİ

Üniversitemize kayıt işlemleri iki şekilde gerçekleştirilecektir.


A) E-Devlet üzerinden elektronik kayıt

Yükseköğretim Bilgi Sistemi çalışmaları kapsamında Üniversitemizin elektronik kayda açık olan programlarına yerleşen öğrenciler https://www.turkiye.gov.tr web sitesi üzerinden elektronik kayıt yaptırabileceklerdir. Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler Üniversiteye gelerek kayıtlarını tamamlayabileceklerdir.

E-Devlet üzerinden elektronik kayıtlar 11 – 16 Ağustos 2017 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr web sayfasından gerçekleştirilecektir. Elektronik kayıt bu sayfada “e-hizmetler” bölümü altında yer alan “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altında “Üniversite E-Kayıt” seçeneğinden e-devlet şifresiyle kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra gerçekleştirilecektir.

E-Devlet şifresi almamış olan adaylar şifrelerini nüfus cüzdanlarının aslı ile bizzat PTT şubelerinden temin edebileceklerdir.

Elektronik kayda rapor istenen Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programına yerleşen adaylar dahil edilmemiştir. Ayrıca ortaöğretim tek ders veya bütünleme sınavlarına katılacak olan adaylar elektronik kayıt yapamayacaklardır.

E-DEVLET ÜZERİNDEN ELEKTRONİK KAYIT YAPANLAR ÜNİVERSİTEYE KAYIT İÇİN GELMEYECEKLERDİR. ELEKTRONİK KAYIT YAPAN ÖĞRENCİLER ÜNİVERSİTEMİZE AYRICA KAYIT BELGESİ TESLİM ETMEYECEKLERDİR.


E-Devlet üzerinden kayıt yapan öğrenciler üniversite kayıt durumunu aşağıdaki linki tıklayarak kontrol edebilecektir.

Kontrol için tıklayınız.


E-Devlet kaydını tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktı alabileceklerdir. Bu belge öğrenci belgesi niteliğinde bir belge olmayıp ders kaydını tamamlayan öğrenciler öğrenci belgelerini https://www.turkiye.gov.tr web adresinden veya kayıtlı olunan Fakülte/Meslek Yüksekokulunun öğrenci işleri bürolarından temin edebileceklerdir.

Elektronik kayıt yapan öğrenciler öğrenci kimlik kartlarını Eğitim Öğretimin başladığı tarihten   itibaren   kayıtlandıkları   Fakülte/Meslek   Yüksekokul   Öğrenci   İşleri Bürolarından teslim alabileceklerdir.

 

YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI YETERLİK/MUAFİYET SINAVI

E-Devlet üzerinden elektronik kayıtlanan öğrencilerden programlarında zorunlu hazırlık sınıfı bulunanlar ile isteğe bağlı hazırlık sınıfı bulunanlardan hazırlık sınıfında öğrenim görmek isteyenlerin düzenlenecek olan ve aşağıda tarihleri belirtilen yabancı dil muafiyet sınavına katılmaları gerekmektedir.

İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfına Devam Etmek İsteyen Öğrenciler;

2017-2018 Öğretim yılında isteğe bağlı hazırlık sınıfı bulunan programlarda isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfına devam etmek ya da etmemek isteyen öğrencilerin http://ubs.ikc.edu.tr adresinden ilgili formu doldurması ve hazırlık eğitimi almak isteyip istemediklerini belirtmeleri gerekmektedir. 18 Eylül 2017 tarihinde yapılacak olan muafiyet ve seviye tespit sınavına “SEVİYELERİNİN TESPİT EDİLMESİ” amacıyla hazırlık eğitimi alacak öğrenciler katılmak zorundadırlar.

İngilizce muafiyet ve seviye tespit sınavının saati daha sonra http://ydy.ikc.edu.tr/ adresinden duyurulacaktır.

Arapça muafiyet ve seviye tespit sınavının saati daha sonra http://iif.ikc.edu.tr/ adresinden duyurulacaktır.

 

İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK EĞİTİMİ OLAN PROGRAMLAR

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Medya ve İletişim

Psikoloji

Sosyloji

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk İslam Arkeolojisi

 

ZORUNLU HAZIRLIK EĞİTİMİ OLAN PROGRAMLAR

Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği (İngilizce)

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat (% 30 İngilizce)

İşletme (% 30 İngilizce)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)

Uluslararası İlişkiler (% 30 İngilizce)

 

İslami İlimler Fakültesi

İslami İlimler (% 30 Arapça)

 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (Tüm Bölümler)

 

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Felsefe (% 30 İngilizce)

Tarih (% 30 İngilizce)

 

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği (İngilizce)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce)B) Üniversitede kayıt

Üniversitemizde eğitim görmeye hak kazanan adaylar, 14 – 18 Ağustos 2017 tarihlerinde İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Çiğli Anayerleşkesi Merkez Derslikler Binası Konferans Salonuna bizzat başvurarak nüfus cüzdanı kontrol edilmek suretiyle veya noterden vekaletname verecekleri kişiler aracılığı ile kayıtlarını yaptıracaklardır.

 

Üniversitemize Kesin Kayıt Yaptırmak Üzere Gelecek Olan Adayların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

Kesin kayıt zamanı, adayın bizzat kendisi gelerek kayıt yaptırabilir, ancak noterden vekaletname getirildiği takdirde bir başkası da adayın yerine kayıt yaptırabilir.

Kayıtlar, kayıt takviminde her fakülteye ayrılan kayıt gününde gerçekleştirilecektir.

Lise mezuniyetleri MEB aracılığıyla sorgulanacaktır. MEB sorgusu yapılamayan adaylardan kayıtta lise diplomasının aslı ve fotokopisi istenecektir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurul Kararlarına göre bir öğrenci aynı anda iki lisans veya iki ön lisans programına devam edememektedir. (Açık öğretim ve uzaktan öğretim programları hariç) Söz konusu durum YÖKSİS sistemi üzerinden sorgulanacaktır. Böyle bir durumun oluşması halinde öğrenciden bir programı tercih etmesi istenecektir.

Liseden tek ders/ bütünleme sınavlarına katılacak olması nedeniyle mezun olamayanların kayıt tarihlerinde geçici kaydı yapılacak ve 29 Aralık 2017 tarihine kadar mezuniyet belgelerini kayıt oldukları Fakülte/Meslek Yüksekokuluna teslim edebilmeleri için süre tanınacaktır. Geçici kaydı yapılan ve 29 Aralık 2017 tarihine kadar mezun olduklarını belgelendiremeyenlerin kaydı silinecektir.

İlan edilen kayıt tarihleri dışında kayıt yapılmayacak ve kayıtlanmayan adayların yerleri boş kontenjan olarak ÖSYM’ye bildirilecektir.

 

Kesin Kayıtta Getirilmesi Gereken Belgeler

Kayıt esnasında aşağıda belirtilen bölümlere kayıtlanacak adaylar haricindeki öğrencilerden herhangi bir belge talep edilmeyecektir. Sadece lise mezuniyeti MEB aracılığıyla sorgulanamayan adaylardan kayıtta lise diplomasının aslı ve fotokopisi istenecektir.

 

Aşağıda belirtilen bölümlere kayıtlanacak adaylardan heyet raporu istenecektir.

-Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun İlk ve Acil Yardım Programına kayıtlanacak adayların, devlet hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları (Öğrencinin boy ve kilosunun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi gerekmektedir.), program gereği 2.sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları; erkek öğrencilerde 1,65 m’den; kız öğrencilerde 1,60 m’den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşıyla birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.( 2017 ÖSYM Kılavuzu Bk. 233 maddesi gereği)

 

ÖNEMLİ NOT: Üniversite kayıtlarında lise mezuniyeti sorgulaması MEB servisi üzerinden, eş zamanlı öğrenime ilişkin sorgulama YÖKSİS üzerinden yapılacaktır. Bu sorgulamalar sonucunda herhangi bir sorun çıkması durumunda öğrencilerden durumlarına ilişkin belge talep edilecektir.

 

2017/2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KESİN KAYIT TAKVİMİ

Fakülte/MYO Adı

GÜN

KAYIT YERİ

Diş Hekimliği Fakültesi

14.8.2017

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Çiğli Anayerleşkesi Merkezi Derslikler Binası Konferans Salonu

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Tıp Fakültesi

15.8.2017

Sağlık Bilimleri Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

16.8.2017

Turizm Fakültesi

Su Ürünleri Fakültesi

17.8.2017

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Sağlık Hizmetleri MYO

18.8.2017

İslami İlimler Fakültesi

 

 

YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI YETERLİK/MUAFİYET SINAVI

Üniversitemize şahsen gelerek kayıtlanan öğrencilerden programlarında zorunlu hazırlık sınıfı bulunanlar ile isteğe bağlı hazırlık sınıfı bulunanlardan hazırlık sınıfında öğrenim görmek isteyenlerin düzenlenecek olan ve aşağıda tarihleri belirtilen yabancı dil muafiyet sınavına katılmaları gerekmektedir.

 

İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfına Devam Etmek İsteyen Öğrenciler;

2017-2018 Öğretim yılında isteğe bağlı hazırlık sınıfı bulunan programlarda isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfına devam etmek ya da etmemek isteyen öğrencilerin http://ubs.ikc.edu.tr adresinden ilgili formu doldurması ve hazırlık eğitimi almak isteyip istemediklerini belirtmeleri gerekmektedir. 18 Eylül 2017 tarihinde yapılacak olan muafiyet ve seviye tespit sınavına “SEVİYELERİNİN TESPİT EDİLMESİ” amacıyla hazırlık eğitimi alacak öğrenciler katılmak zorundadırlar.

 

İngilizce muafiyet ve seviye tespit sınavının saati daha sonra http://ydy.ikc.edu.tr/ adresinden duyurulacaktır.

Arapça muafiyet ve seviye tespit sınavının saati daha sonra http://iif.ikc.edu.tr/ adresinden duyurulacaktır.

 

İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK EĞİTİMİ OLAN PROGRAMLAR

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Medya ve İletişim

Psikoloji

Sosyloji

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk İslam Arkeolojisi

 

ZORUNLU HAZIRLIK EĞİTİMİ OLAN PROGRAMLAR

Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği (İngilizce)

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat (% 30 İngilizce)

İşletme (% 30 İngilizce)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)

Uluslararası İlişkiler (% 30 İngilizce)

 

İslami İlimler Fakültesi

İslami İlimler (% 30 Arapça)

 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (Tüm Bölümler)

 

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Felsefe (% 30 İngilizce)

Tarih (% 30 İngilizce)

 

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği (İngilizce)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce)C) KAYIT SONRASI İÇİN BİLGİLENDİRME

Üniversitemize kayıtlı öğrenciler yönetmelik/yönerge/esas ve her yıl Senato tarafından belirlenen akademik takvim esaslarına uymak, öğrencilik sürecinin tüm aşamalarında gerekli işlemleri zamanında ve eksiksiz yapmak zorundadır.

 

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında dersler hazırlık sınıfları hariç 18 Eylül 2017; hazırlık sınıfları için ise muafiyet sınavları yapıldıktan sonra 25 Eylül 2017 tarihinde başlayacaktır.

 

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi İçin Tıklayınız

 

1- Derslere Yazılım

Üniversitemize yerleşen ve kesin kayıt işlemini tamamlayan tüm öğrencilerin http://www.ikc.edu.tr sayfasında ilan edilen 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı akademik takviminde ilgili Fakülte/Meslek Yüksekokulunun güz yarıyılı için karşılarında belirtilen kayıt yenileme tarihlerinde öğrenci bilgi sistemi üzerinden ders seçimini yaparak ders kayıtlarını tamamlamaları gerekmektedir. Kayıt yenileme tarihlerinden önce ders kaydının ne şekilde yapılacağına ilişkin www.oidb.ikc.edu.tr sayfasında duyuru yapılacaktır.

 

2- Ortak Zorunlu Dersler Ve Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavı

Üniversitemize kayıt yaptıran adayların;

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersi Muafiyet Sınavı 19 Eylül 2017 tarihinde,

Türk Dili Dersi Muafiyet Sınavı 19 Eylül 2017 tarihinde,

Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersi Muafiyet Sınavı 20 Eylül 2017 tarihinde,

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Dersi Muafiyet Sınavı 20 Eylül 2017 tarihinde,

Yabancı Dil (İngilizce ve Arapça) Hazırlık Sınıfı Yeterlilik Sınavı 18 Eylül 2017 tarihinde yapılacaktır.

 

Sınav yeri ve saati daha sonra duyurulacaktır.

 

3- Muafiyet

Daha önce bir başka yükseköğretim programında öğrenim gören öğrenciler, muafiyet için 18 – 20 Eylül 2017 tarihleri arasında Fakülte ve Meslek Yüksekokullarına transkript ve ders içerikleri ile birlikte başvuracaklardır.

İlgili fakülte, yüksekokul yönetim kurulu kararı ile öğrencinin eski bölümündeki başardığı derslerin yeni bölümünde eşdeğer sayıldığı dersler tespit edilerek, muaf sayılan derslerin kredi toplamına göre öğrenime başlayacağı yeni sınıfı belirlenir. 

 

4- İzin/Kayıt Dondurma

Kesin kayıttan sonra, “Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 35 inci maddesinde belirtilen nedenlerden herhangi birine göre devam etmek istemeyen öğrencilerden, bir veya iki yarıyıl izin isteyenler, gerekçelerini belgeleyerek 18 – 29 Eylül 2017 tarihleri arasında bir dilekçe ile kayıtlı oldukları Fakülte veya Meslek Yüksekokuluna başvurmalıdır.

İzin gerekçeleri kabul edilerek izinli sayılan öğrenciler 2017–2018 eğitim-öğretim yılının güz ve/veya bahar yarıyılında derslere devam edemezler. Varsa derse yazılımları iptal edilir.


NOT: Yurt, burs ve kredi başvurusu için www.kyk.gov.tr internet adresine girmelisiniz.

Başa Dön