2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulu Duyurusu

Üniversitemiz önlisans ve lisans programlarında her dönemin sonunda bütünleme sınavları uygulanmaktadır. Bununla birlikte 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulunda açılacak dersler Üniversitemiz Senatosu'nun 10.10.2017 tarihli ve 2017/25-02 nolu kararı ile kabul edilmiştir. Üniversitemiz Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Yönergesinin 11. Maddesi kapsamında yeterli sayıda öğrenci başvurusu olması halinde açılması uygun görülen derslere ulaşmak için tıklayınız.

Ayrıca yaz okulu açılmayan akademik birimler ve dersler için öğrenciler Üniversitemiz Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Yönergesinin 10. Maddesi kapsamında diğer yükseköğretim kurumlarında açılan yaz okulu derslerini alabileceklerdir.


İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Yönergesine Ulaşmak İçin Tıklayınız

 

 

Başa Dön