2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Çift Anadal ve Yan Dal Programları Başvuruları

BAŞVURU ADRESİ

Başvurular 15 – 19 Ocak 2018 tarihleri arasında gerekli belgeler tamamlanarak ilgili akademik birime şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. Posta yoluyla yapılacak başvurularda, başvuru belgelerinin Üniversiteye ulaşma tarihi dikkate alınır. Postadan kaynaklanan gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

 

Akademik Birimlerin iletişim adreslerine ulaşmak için tıklayınız. 

  

BAHAR YARIYILI AKADEMİK TAKVİMİ

Başvuru Tarihi

Değerlendirme Tarihi

Sonuç İlan Tarihi

Kesin Kayıt Tarihi

Başlangıç

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

15.01.2018

19.01.2018

22.01.2018

24.01.2018

26.01.2018

29.01.2018

31.01.2018

 

 

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Öğrencinin başvuru yapacağı programı belirten dilekçesi.

2. Not Durum Belgesi (Transkript)

3. ÖSYS Sonuç Belgesi(Yükseköğretim programına yerleştirildiği yıla ait sonuç belgesi)

4. Onaylı eğitim-öğretim planı ve aldığı derslerin içerikleri.

 

KONTENJANLAR

PROGRAM ADI

BAŞVURABİLECEK BÖLÜMLER

Çift Anadal
Kontenjan

 Yandal
Kontenjan

BAHAR

BAHAR

İktisat

İİBF
(İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler)

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
(Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Malzeme Bilimi Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği)

3

3

Makine Mühendisliği (İngilizce)

İnşaat Mühendisliği (İngilizce)

1

 

Makine Mühendisliği (İngilizce)

Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)

1

 

Makine Mühendisliği (İngilizce)

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İngilizce)

1

 

 

 

ÇİFT ANADAL PROGRAMI BAŞVURU KOŞULLARI

·  Öğrenci ilan edilen ikinci anadal diploma programına, anadal diploma programının en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında başvurabilir ve en fazla iki tercih yapabilir.

·  Öğrencinin çift anadal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar anadal lisans programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması ve başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 70 olması gerekir. Başvuruda bulunan öğrencinin anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst % 20’lik dilimde bulunması ve başvurusunun ilgili bölüm tarafından uygun görülmesi gerekir.

·  Anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 70 olan ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.

 

YAN DAL PROGRAMI BAŞVURU KOŞULLARI

·  Öğrenci ilan edilen yandal programına, anadal lisans programının en erken 3. ve en geç 6. yarıyılın başında başvurabilir ve en fazla 2 tercih yapabilir.

·  Yandal programına başvuran öğrencinin, başvurduğu yarıyıla kadar lisans programında aldığı tüm kredili derslerini başarıyla tamamlamış ve anadal programındaki genel not ortalamasının en az 2.50 olması gerekir.

 

Başa Dön