667 Sayılı KHK Kapsamında Üniversitemizdeki Özel Öğrencilerin Dikkatine

Bilindiği gibi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, 667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumu öğrencisi iken ÖSYM tarafından muhtelif yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen ve Üniversitemizde özel öğrenci olarak öğrenim gören öğrenciler öğrenim ücretlerini ÖSYM tarafından yerleştirildikleri üniversiteye yatırmakta olup, ücretlerin % 80'lik kısmı daha sonra bu üniversiteler tarafından Üniversitemize aktarılmaktadır.

 

Ancak halihazırda yerleştirildikleri üniversiteler tarafından ücret aktarımları yapılmayan öğrencilerimiz bulunmaktadır. Bu kapsamdaki özel öğrencilerin 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında ders kaydı yapabilmesi için 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı ücretinin tamamı ile 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı ücretinin ilk üç taksidini yatırmış olması gerekmektedir. Bu dönemlerden borçlu görünen öğrencilerin ders kaydı yapmasına izin verilmeyeceğinden ödeme yapmış olmasına rağmen diğer üniversiteler tarafından ücret aktarımı yapılmayanların mağduriyet yaşamaması için ders kayıtları başlayana kadar ödemeye ilişkin dekontlarla birlikte Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına müracaat ederek üzerlerindeki borcu kaldırmaları gerekmektedir.   

 

Başa Dön