2018-2019 Güz Dönemi Merkezi Yerleştirme Puanı İle (Ek Madde-1) Yatay Geçiş Başvuruları

21.09.2013 tarih ve 28772 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikle “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”e eklenen Ek-1. Madde, merkezi yerleştirme puanıyla yükseköğretim kurumları arasında yatay geçiş imkânı sağlanmıştır.

 

Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş

EK MADDE 1 – (1) Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir. Programa yatay geçişe ilişkin başvuru takvimi, öğrenci kontenjanına ilişkin esaslar ile yatay geçişlere ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından tespit edilir. Belirlenen usul ve esaslar uyarınca öğrencilerin başvuruları yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek yatay geçişleri kabul edilir. Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlayıp sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir.

Yukarıdaki Ek Madde 1 kapsamında Üniversitemiz önlisans ve lisans programlarına (hazırlık sınıfı dâhil) Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş yapmak isteyen;

- ÖSYS veya DGS ile bir yükseköğretim programına yerleşmiş,

- Üniversitesine kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olan,

- Ek-1. Maddede belirtilen diğer şartları taşıyan

öğrencilerin başvuruları 01-15 Ağustos 2018 tarihleri arasında ubs.ikc.edu.tr adresinden çevrimiçi (on-line) olarak yapılacaktır. Ayrıca aşağıda istenen belgeler tamamlanarak başvuru süreleri içerisinde Üniversitemize ulaşacak şekilde ilgili akademik birime şahsen veya posta yolu ile teslim edilecektir. Posta yoluyla yapılacak başvurularda, başvuru belgelerinin Üniversiteye ulaşma tarihi dikkate alınır. Postadan kaynaklanan gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

 

Posta Adresi: 

Diş Hekimliği Fakültesi Hariç Tüm Birimler:

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi …………………….. Fakültesi / Meslek Yüksekokulu Çiğli Ana Yerleşkesi 35620 Balatçık-Çiğli/İZMİR

Diş Hekimliği Fakültesi:

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Aydınlık Evler Mahallesi, Cemil Meriç Caddesi, 6780 Sokak. No:48, 35640-Çiğli / İZMİR 

 

Taban Puan ve Kontenjanlar

Taban puan ve kontenjanlar tablosuna ulaşmak için tıklayınız.

 

BAŞVURU BELGELERİ

1- ubs.ikc.edu.tr adresinden yapılan Online Başvuru Formu Çıktısı (Tüm sayfaları imzalı olacaktır.)

2-ÖSYS / DGS Sonuç Belgesi (Farklı programa başvuracak adaylar için ÖSYM yerleştirme yılına ait puan türleri ve puanları gösteren sonuç belgesi gerekmektedir.)

3-Kayıtlı olduğu Fak./Y.O./MYO’dan alınan Öğrenci Belgesi (Kayıt şekli belirtilmiş olmalıdır.)

4-Daha önce Ek Madde-1 kapsamında yatay geçiş yapmadığına dair belge

5-Onaylı Öğretim Planı ve Ders İçerikleri (Hazırlık Sınıfı öğrencilerinden istenmeyecektir)

6-Transkript (Hazırlık Sınıfı öğrencilerinden istenmeyecektir)

7-Nüfus Cüzdan Fotokopisi

 

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

Başvuru Tarihleri

01-15 Ağustos 2018

Başvurularının İlgili Kurullarda Değerlendirilmesi

16 - 29 Ağustos 2018

Sonuçların İlan Edilmesi

31 Ağustos 2018

Kesin Kayıt Tarihi

03 - 07 Eylül 2018

 

Değerlendirme sonucunda kesin kayıt yapmaya hak kazanan öğrenciler 03 - 07 Eylül 2018​ tarihleri arasında aşağıda belirtilen belgelerle birlikte kesin kayıt için müracaat edeceklerdir. Kesin kayıtlar ilgili birimde yapılacaktır.

 

KESİN KAYIT BELGELERİ

1- 6 Adet Fotoğraf

2-Kayıtlı olunan Üniversiteden alınan öğrenci kimlik kartı (Şahsi dosya istenirken ilgili Üniversiteye iade edilecektir.)

 

ÖNEMLİ NOT: İlk ve Acil Yardım Programına yatay geçiş yapacak öğrencilerin kayıt esnasında ÖSYM Kılavuzunda belirlenen; “Bu programa alınacak öğrencilerin, Üniversitelerin Tıp Fakültelerinden, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları; program gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları; erkek öğrencilerde 1.65 m’den, kız öğrencilerde 1.60 m’den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.” koşulunu sağlamaları gerekmektedir.


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş Esaslarına Ulaşmak için tıklayınız. 

Başa Dön