2018-ÖSYS SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ADAYLARIN KAYIT İŞLEMLERİ

2018 ÖSYS SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ADAYLARIN KAYIT İŞLEMLERİ

Üniversitemize kayıt işlemleri iki şekilde gerçekleştirilecektir.


A) E-Devlet üzerinden elektronik kayıt

Yükseköğretim Bilgi Sistemi çalışmaları kapsamında Üniversitemizin elektronik kayda açık olan programlarına yerleşen öğrenciler https://www.turkiye.gov.tr web sitesi üzerinden elektronik kayıt yaptırabileceklerdir. Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler Üniversiteye gelerek kayıtlarını tamamlayabileceklerdir.

E-Devlet üzerinden elektronik kayıtlar 03 – 05 Eylül 2018 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.trweb sayfasından gerçekleştirilecektir. Elektronik kayıt bu sayfada “e-hizmetler” bölümü altında yer alan “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altında “Üniversite E-Kayıt” seçeneğinden e-devlet şifresiyle kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra gerçekleştirilecektir.

 

E-Devlet şifresi almamış olan adaylar şifrelerini nüfus cüzdanlarının aslı ile bizzat PTT şubelerinden temin edebileceklerdir.

 

Elektronik kayda rapor istenen aşağıdaki bölümlere yerleşen adaylar dahil edilmemiştir.

*Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

*Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

*Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı 

Ayrıca ortaöğretim tek ders veya bütünleme sınavlarına katılacak olan adaylar elektronik kayıt yapamayacaklardır.

 

E-DEVLET ÜZERİNDEN ELEKTRONİK KAYIT YAPANLAR ÜNİVERSİTEYE KAYIT İÇİN GELMEYECEKLERDİR. ELEKTRONİK KAYIT YAPAN ÖĞRENCİLER ÜNİVERSİTEMİZE AYRICA KAYIT BELGESİ TESLİM ETMEYECEKLERDİR.


E-Devlet üzerinden kayıt yapan öğrenciler üniversite kayıt durumunu aşağıdaki linki tıklayarak kontrol edebilecektir.

Kontrol için tıklayınız.


E-Devlet kaydını tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktı alabileceklerdir. Bu belge öğrenci belgesi niteliğinde bir belge olmayıp ders kaydını tamamlayan öğrenciler öğrenci belgelerini https://www.turkiye.gov.tr web adresinden veya kayıtlı olunan Fakülte/Meslek Yüksekokulunun öğrenci işleri bürolarından temin edebileceklerdir.

Elektronik kayıt yapan öğrenciler öğrenci kimlik kartlarını Eğitim Öğretimin başladığı tarihten   itibaren   kayıtlandıkları   Fakülte/Meslek   Yüksekokul   Öğrenci   İşleri Bürolarından teslim alabileceklerdir.

 

YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI YETERLİK/MUAFİYET SINAVI

E-Devlet üzerinden elektronik kayıtlanan öğrencilerden programlarında zorunlu hazırlık sınıfı bulunanlar ile isteğe bağlı hazırlık sınıfı bulunanlardan hazırlık sınıfında öğrenim görmek isteyenlerin düzenlenecek olan ve aşağıda tarihleri belirtilen yabancı dil muafiyet sınavına katılmaları gerekmektedir.

İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfına Devam Etmek İsteyen Öğrenciler;

2018-2019 Öğretim yılında isteğe bağlı hazırlık sınıfı bulunan programlarda isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfına devam etmek ya da etmemek isteyen öğrencilerin http://ubs.ikc.edu.tr adresinden ilgili formu doldurması ve hazırlık eğitimi almak isteyip istemediklerini belirtmeleri gerekmektedir. 24 Eylül 2018 tarihinde yapılacak olan İnilizce seviye tespit sınavına “SEVİYELERİNİN TESPİT EDİLMESİ” amacıyla İngilizce hazırlık eğitimi alacak öğrenciler katılmak zorundadırlar. Bununla birlikte İngilizce Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavı 26 Eylül 2018, Arapça Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavı 25 Eylül 2018 tarihinde yapılacaktır. 

İngilizce muafiyet ve seviye tespit sınavının saati daha sonra http://ydy.ikc.edu.tr/ adresinden duyurulacaktır.

Arapça muafiyet ve seviye tespit sınavının saati daha sonra http://iif.ikc.edu.tr/ adresinden duyurulacaktır.

 

İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK EĞİTİMİ OLAN PROGRAMLAR

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Coğrafya

Medya ve İletişim

Psikoloji

Sosyloji

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk İslam Arkeolojisi

 

ZORUNLU HAZIRLIK EĞİTİMİ OLAN PROGRAMLAR

Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği (İngilizce)

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat (İngilizce)

İşletme (% 30 İngilizce)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)

Uluslararası İlişkiler (% 30 İngilizce)

 

İslami İlimler Fakültesi

İslami İlimler (% 30 Arapça)

 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (Tüm Bölümler)

 

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Felsefe (% 30 İngilizce)

Tarih (% 30 İngilizce)

 

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği (İngilizce)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce)B) Üniversitede kayıt

Üniversitemizde eğitim görmeye hak kazanan adaylar, 03-07 Eylül 2018 tarihlerinde İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Çiğli Anayerleşkesi Merkez Derslikler Binası Konferans Salonuna bizzat başvurarak nüfus cüzdanı kontrol edilmek suretiyle veya noterden vekaletname verecekleri kişiler aracılığı ile kayıtlarını yaptıracaklardır.

 

Üniversitemize Kesin Kayıt Yaptırmak Üzere Gelecek Olan Adayların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

Kesin kayıt zamanı, adayın bizzat kendisi gelerek kayıt yaptırabilir, ancak noterden vekaletname getirildiği takdirde bir başkası da adayın yerine kayıt yaptırabilir.

Kayıtlar, kayıt takviminde her fakülteye ayrılan kayıt gününde gerçekleştirilecektir.

Lise mezuniyetleri MEB aracılığıyla sorgulanacaktır. MEB sorgusu yapılamayan adaylardan kayıtta lise diplomasının aslı ve fotokopisi istenecektir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurul Kararlarına göre bir öğrenci aynı anda iki lisans veya iki ön lisans programına devam edememektedir. (Açık öğretim ve uzaktan öğretim programları hariç) Söz konusu durum YÖKSİS sistemi üzerinden sorgulanacaktır. Böyle bir durumun oluşması halinde öğrenciden bir programı tercih etmesi istenecektir.

İlan edilen kayıt tarihleri dışında kayıt yapılmayacak ve kayıtlanmayan adayların yerleri boş kontenjan olarak ÖSYM’ye bildirilecektir.

 

Kesin Kayıtta Getirilmesi Gereken Belgeler

Kayıt esnasında aşağıda belirtilen bölümlere kayıtlanacak adaylar haricindeki öğrencilerden herhangi bir belge talep edilmeyecektir. Sadece lise mezuniyeti MEB aracılığıyla sorgulanamayan adaylardan kayıtta lise diplomasının aslı ve fotokopisi istenecektir.

 

Aşağıda belirtilen bölümlere kayıtlanacak adaylardan heyet raporu istenecektir.

Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin Hemşirelik Bölümü ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bolümüne kayıtlanacak adayların, Bu programa kayıt için tam teşekküllü resmi bir hastaneden, eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu almaları gerekir. ( 2018 ÖSYM Kılavuzu Bk. 87 maddesi gereği)

 

-Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun İlk ve Acil Yardım Programına kayıtlanacak adayların, devlet hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları (Öğrencinin boy ve kilosunun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi gerekmektedir.), program gereği 2.sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları; erkek öğrencilerde 1,65 m’den; kız öğrencilerde 1,60 m’den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşıyla birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.( 2018 ÖSYM Kılavuzu Bk. 233 maddesi gereği)

 

ÖNEMLİ NOT: Üniversite kayıtlarında lise mezuniyeti sorgulaması MEB servisi üzerinden, eş zamanlı öğrenime ilişkin sorgulama YÖKSİS üzerinden yapılacaktır. Bu sorgulamalar sonucunda herhangi bir sorun çıkması durumunda öğrencilerden durumlarına ilişkin belge talep edilecektir.

 

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KESİN KAYIT TAKVİMİ

FAKÜLTE/MYO KAYIT TARİHİ KAYIT YERİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi 3.9.2018-7.9.2018** İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Çiğli Anayerleşkesi Merkezi Derslikler Binası Konferans Salonu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4.9.2018
Tıp Fakültesi
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 5.9.2018
Orman Fakültesi
Su Ürünleri Fakültesi
Eczacılık Fakültesi 6.9.2018
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi 7.9.2018
İslami İlimler Fakültesi
Turizm Fakültesi

**Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

**Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

**Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Program'larına kayıt için sağlık kurulu raporu gerekmektedir. BU NEDENLE BU BÖLÜMLERDE KAYITLARIMIZ 03 EYLÜL 2018 TARİHİNDE BAŞLAYIP 07 EYLÜL 2018 TARİHİNE KADAR DEVAM EDECEKTİR.

YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI YETERLİK/MUAFİYET SINAVI

Üniversitemize şahsen gelerek kayıtlanan öğrencilerden programlarında zorunlu hazırlık sınıfı bulunanlar ile isteğe bağlı hazırlık sınıfı bulunanlardan hazırlık sınıfında öğrenim görmek isteyenlerin düzenlenecek olan ve aşağıda tarihleri belirtilen yabancı dil muafiyet sınavına katılmaları gerekmektedir.

 

İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfına Devam Etmek İsteyen Öğrenciler;

2018-2019 Öğretim yılında isteğe bağlı hazırlık sınıfı bulunan programlarda isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfına devam etmek ya da etmemek isteyen öğrencilerin http://ubs.ikc.edu.tr adresinden ilgili formu doldurması ve hazırlık eğitimi almak isteyip istemediklerini belirtmeleri gerekmektedir. 24 Eylül 2018 tarihinde yapılacak olan İnilizce seviye tespit sınavına “SEVİYELERİNİN TESPİT EDİLMESİ” amacıyla İngilizce hazırlık eğitimi alacak öğrenciler katılmak zorundadırlar. Bununla birlikte İngilizce Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavı 26 Eylül 2018, Arapça Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavı 25 Eylül 2018 tarihinde yapılacaktır. 

 

İngilizce muafiyet ve seviye tespit sınavının saati daha sonra http://ydy.ikc.edu.tr/ adresinden duyurulacaktır.

Arapça muafiyet ve seviye tespit sınavının saati daha sonra http://iif.ikc.edu.tr/ adresinden duyurulacaktır.

 

İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK EĞİTİMİ OLAN PROGRAMLAR

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Coğrafya

Medya ve İletişim

Psikoloji

Sosyloji

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk İslam Arkeolojisi

 

ZORUNLU HAZIRLIK EĞİTİMİ OLAN PROGRAMLAR

Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği (İngilizce)

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat (İngilizce)

İşletme (% 30 İngilizce)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)

Uluslararası İlişkiler (% 30 İngilizce)

 

İslami İlimler Fakültesi

İslami İlimler (% 30 Arapça)

 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (Tüm Bölümler)

 

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Felsefe (% 30 İngilizce)

Tarih (% 30 İngilizce)

 

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği (İngilizce)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce)C) KAYIT SONRASI İÇİN BİLGİLENDİRME

Üniversitemize kayıtlı öğrenciler yönetmelik/yönerge/esas ve her yıl Senato tarafından belirlenen akademik takvim esaslarına uymak, öğrencilik sürecinin tüm aşamalarında gerekli işlemleri zamanında ve eksiksiz yapmak zorundadır.

 

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında dersler İngilizce hazırlık sınıfı hariç 24 Eylül 2018; İngilizce hazırlık sınıflarında ise muafiyet sınavları yapıldıktan sonra 01 Ekim 2018 tarihinde başlayacaktır.

 

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimleri İçin Tıklayınız

 

1- Derslere Yazılım

Üniversitemize yerleşen ve kesin kayıt işlemini tamamlayan tüm öğrencilerin http://www.ikc.edu.tr sayfasında ilan edilen 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı akademik takviminde ilgili Fakülte/Meslek Yüksekokulunun güz yarıyılı için karşılarında belirtilen kayıt yenileme tarihlerinde öğrenci bilgi sistemi üzerinden ders seçimini yaparak ders kayıtlarını tamamlamaları gerekmektedir. Kayıt yenileme tarihlerinden önce ders kaydının ne şekilde yapılacağına ilişkin www.oidb.ikc.edu.tr sayfasında duyuru yapılacaktır.

 

2- Ortak Zorunlu Dersler Ve Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavı

a) Üniversitemize kayıt yaptıran adayların;

Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersi Muafiyet Sınavı 26 Eylül 2018 tarihinde,

Yabancı Dil (Arapça) Hazırlık Sınıfı Yeterlilik Sınavı 25 Eylül 2018 tarihinde,

Yabancı Dil (İngilizce) Hazırlık Sınıfı Yeterlilik Sınavı 26 Eylül 2018 tarihinde yapılacaktır.

b) Aşağıda belirtilen ortak zorunlu derslerin muafiyet sınavları 02 Ekim 2018 tarihinde yapılacaktır. Bu sınavlara Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı öğrencileri giremeyeceklerdir. Muafiyet sınavlarına birinci sınıf öğrencileri, dersi daha önce alıp başarısız olanlar ve başarılı olup not yükseltmek isteyen öğrenciler gireceklerdir. 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersi

Türk Dili Dersi 

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Dersi 

 

Sınav yeri ve saati daha sonra duyurulacaktır.

 

3- Muafiyet

Daha önce bir başka yükseköğretim programında öğrenim gören öğrenciler, muafiyet için 24 – 26 Eylül 2018 tarihleri arasında Fakülte ve Meslek Yüksekokullarına transkript ve ders içerikleri ile birlikte başvuracaklardır.

İlgili fakülte, yüksekokul yönetim kurulu kararı ile öğrencinin eski bölümündeki başardığı derslerin yeni bölümünde eşdeğer sayıldığı dersler tespit edilerek, muaf sayılan derslerin kredi toplamına göre öğrenime başlayacağı yeni sınıfı belirlenir. 

 

4- İzin/Kayıt Dondurma

Kesin kayıttan sonra, “Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 35 inci maddesinde belirtilen nedenlerden herhangi birine göre devam etmek istemeyen öğrencilerden, bir veya iki yarıyıl izin isteyenler, gerekçelerini belgeleyerek 24 Eylül - 05 Ekim 2018 tarihleri arasında bir dilekçe ile kayıtlı oldukları Fakülte veya Meslek Yüksekokuluna başvurmalıdır.

İzin gerekçeleri kabul edilerek izinli sayılan öğrenciler 2018–2019 eğitim-öğretim yılının güz ve/veya bahar yarıyılında derslere devam edemezler. Varsa derse yazılımları iptal edilir.


NOT: Yurt, burs ve kredi başvurusu için www.kyk.gov.tr internet adresine girmelisiniz.

Başa Dön