2018-DGS İLE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ADAYLARIN KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

2018-DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile Üniversitemizde eğitim görmeye hak kazanan adaylar,  “KAYIT İÇİN GETİRİLMESİ ZORUNLU BELGELERİ” hazırlayarak yerleşmiş olduğu İlgili Fakülteye 21-27 Eylül 2018 tarihlerinde kesin kayıtlarını yaptıracaklardır.

Kayıt Sırasında İstenen Belgeler

1- 2018 DGS(Dikey Geçiş Sınavı) Sonuç Belgesinin İnternet Çıktısı.  (1 Nüsha)

2-a) Adayın mezun olduğu Meslek Yüksekokulundan aldığı Meslek Yüksekokulu Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi  (aslı)

b) Adayın mezun olduğu önlisans programına ait Not Döküm Belgesi (Transkript) (aslı veya onaylı) 

c) Adayın mezun olduğu önlisans programına ait ders içerikleri (onaylı)

d) Adayın mezun olduğu liseden aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesinin aslı (başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz),

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslı görülmek suretiyle fotokopisi alınacaktır.)

4- 1997 ve daha önce doğmuş erkek öğrenciler için askerlik şubelerinden veya e-devletten alınacak “bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına dair belge.

Askerliğini tamamlamış olan öğrenciler için terhis belgesinin aslı ve fotokopisi

Askerlikten muaf olan öğrenciler için muafiyet belgesinin aslı ve fotokopisi

5- İkinci üniversitesini/bölümünü Üniversitemizde sürdürecek olan öğrenciler katkı payını yatıracaklardır. 

Ziraat Bankası bankamatiklerine bizzat giderek T.C. kimlik numaralarını adını ve soyadını vererek yatıracaklardır.

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

a) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir.Adayların bizzat gelmeleri veya bizzat gelememeleri halinde noterden vekaletname verecekleri kişiler aracılığı ile kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

b) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.

c) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

d) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

e) Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

Eğitim dili İngilizce olan Bölümler için ;

24 Eylül 2018 tarihinde yapılacak olan İnilizce seviye tespit sınavına “SEVİYELERİNİN TESPİT EDİLMESİ” amacıyla İngilizce hazırlık eğitimi alacak öğrenciler katılmak zorundadırlar. Bununla birlikte İngilizce Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavı 26 Eylül 2018, Arapça Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavı 25 Eylül 2018 tarihinde yapılacaktır. 

İngilizce muafiyet ve seviye tespit sınavının saati daha sonra http://ydy.ikc.edu.tr/ adresinden duyurulacaktır.

Arapça muafiyet ve seviye tespit sınavının saati daha sonra http://iif.ikc.edu.tr/ adresinden duyurulacaktır.

Ders Kaydı İşlemleri:

Kaydını tamamlayan öğrencilerin ders kaydı ile ilgili bilgiler için ilgili Fakülte Öğrenci İşlerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

ÖSYS Kılavuzlarında yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin 19/12/2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar.

Başa Dön