2018-ÖSYS Ek Yerleştirme ile Yeni Kayıt Yaptıracak Aday Öğrenciler için Duyuru

2018-ÖSYS Ek Yerleştirme Sonucu Üniversitemize Yerleşen Öğrencilerin kesin kayıtları 01-05 Ekim 2018 tarihileri arasında yerleştiğiniz Fakülte/Meslek Yüksekokulunda yapılacaktır.


Kayıt Sırasında İstenen Belgeler

1- 2018-ÖSYS (Ek Yerleştirme) Sonuç Belgesinin İnternet Çıktısı.  (1 Nüsha)

2- Mezun olunan okuldan alınan Lise Diploması aslı ve fotokopisi ya da yeni tarihli Mezuniyet Belgesinin aslı ve fotokopisi. (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi kayıt sırasında görülerek aslı iade edilecektir. Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılmaz)

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4- 1996 ve daha önce doğmuş erkek öğrenciler için askerlik şubelerinden veya e-devletten alınacak “bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına dair belge.

Askerliğini tamamlamış olan öğrenciler için terhis belgesinin aslı ve fotokopisi

Askerlikten muaf olan öğrenciler için muafiyet belgesinin aslı ve fotokopisi

5- 

a) Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin Hemşirelik Bölümü ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bolümleri için; Adayların ÖSYM kılavuzundaki koşul 87’de belirtilen hususları taşıdıklarına dair Rapor

b) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım programı için; Adayların ÖSYM kılavuzundaki koşul 233 ’de belirtilen hususları taşıdıklarına dair Rapor

 

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

a) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

b) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.

c) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

d) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

e) Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

ÖSYS Kılavuzlarında yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin 19/12/2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar.

Başa Dön