7143 Sayılı Kanun Kapsamında 667 Sayılı KHK'lı Öğrenci Yerleştirme

667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Gediz Üniversitesi öğrencisi olup 18.05.2018 tarih 30425 saydı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un 15 nci maddesi ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici 78. Madde'den yararlanma talebi ile Üniversitemize başvuran yerleşip kayıt yaptırmamış, mezuniyet aşamasına gelmemiş ve daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilmemiş  öğrencilerin bilgileri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına iletilmiştir.
Bu durumdaki öğrencilerin yükseköğretim programlarına ilişkin tercihleri 14-20 Aralık 2018 tarihleri arasında alınacak olup, tercih bildirimleri ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak adayların kendisi tarafından yapılacaktır. 

 


 

Başa Dön