2018-2019 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Çift Anadal ve Yan Dal Programları Başvuruları

BAŞVURU ADRESİ

Başvurular 07-11 Ocak 2019 tarihleri arasında gerekli belgeler tamamlanarak ilgili akademik birime şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. Posta yoluyla yapılacak başvurularda, başvuru belgelerinin Üniversiteye ulaşma tarihi dikkate alınır. Postadan kaynaklanan gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

Akademik Birimlerin iletişim adreslerine ulaşmak için tıklayınız.

BAHAR YARIYILI AKADEMİK TAKVİMİ

Başvuru Tarihi

Değerlendirme Tarihi

Sonuç İlan Tarihi

Kesin Kayıt Tarihi

Başlangıç

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

07.01.2019

11.01.2019

14.01.2019

16.01.2019

18.01.2019

21.01.2019

23.01.2019

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Öğrencinin başvuru yapacağı programı belirten dilekçesi.

2. Not Durum Belgesi (Transkript)

3. ÖSYS Sonuç Belgesi(Yükseköğretim programına yerleştirildiği yıla ait sonuç belgesi)

4. Onaylı eğitim-öğretim planı ve aldığı derslerin içerikleri.

KONTENJANLAR

PRPGRAM ADI

BAŞVURABİLECEK BÖLÜMLER

Çift Anadal
Kontenjan Önerileri

 Yandal
Kontenjan Önerileri

BAHAR

BAHAR

Makine Mühendisliği (İngilizce) (ÇAP)

İnşaat Mühendisliği (İngilizce)

1

0

Makine Mühendisliği (İngilizce) (ÇAP)

Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)

1

0

Makine Mühendisliği (İngilizce) (ÇAP)

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İngilizce)

1

0

ÇİFT ANADAL PROGRAMI BAŞVURU KOŞULLARI

·  Öğrenci ilan edilen ikinci anadal diploma programına, anadal diploma programının en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında başvurabilir ve en fazla iki tercih yapabilir.

·  Öğrencinin çift anadal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar anadal lisans programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması ve başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 70 olması gerekir. Başvuruda bulunan öğrencinin anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst % 20’lik dilimde bulunması ve başvurusunun ilgili bölüm tarafından uygun görülmesi gerekir.

·  Anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 70 olan ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.

Başa Dön