İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN KAYIT İŞLEMLERİ

Yerleştirme sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan adayların elektronik kayıt işlemleri 7-15 Ağustos (23:59) tarihleri arasında, kayıt işlemleri ise 19-23 Ağustos tarihleri arasında yapılacaktır.

KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:

1-Nüfus cüzdanı fotokopisi

2-Önlisans diplomasının aslı veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı

3-Adayın mezun olduğu yükseköğretim kurumundan almış olduğu transkript (Islak İmzalı onaylı ve iki nüsha)

4-Adayın mezun olduğu yükseköğretim kurumundan almış olduğu ders içeriklerini gösterir belge (Islak İmzalı onaylı ve iki nüsha)

5-Adayın YÖK tarafından yerleştirildiğine dair belge

6-6 adet vesikalık fotoğraf

7-Lisans Tamamlama programına kayıt olacak öğrenciler, lisans programına ilişkin belirlenen katkı payı/öğrenim ücretini ödeyeceklerdir. Katkı Payı ödemeleri ders kayıtları sırasında tahsil edilecektir.


- Belirtilen tarihler içerisinde kayıt yaptırmayan öğrenciler kayıt haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

- Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların veya gerçeğe aykırı belge ibraz edenlerin kayıtları iptal edilerek haklarında yasal işlem başlatılacaktır.

Başa Dön