2019-DGS İLE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ADAYLARIN KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

2019-DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile Üniversitemizde eğitim görmeye hak kazanan adaylar,  “KAYIT İÇİN GETİRİLMESİ ZORUNLU BELGELERİ” hazırlayarak yerleşmiş olduğu İlgili Fakülteye 09-13 Eylül 2019 tarihlerinde kesin kayıtlarını yaptıracaklardır.

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit_adresi üzerinden 09-11 Eylül 2019 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

Elektronik kayıt yapan adaylar da 13 Eylül 2019 tarihine kadar aşağıda belirtilen belgeleri yerleşmiş olduğu İlgili Fakülteye teslim etmelidir.


KAYIT İÇİN GETİRİLMESİ ZORUNLU BELGELERİ 

1- 2019 DGS (Dikey Geçiş Sınavı) Sonuç Belgesinin İnternet Çıktısı.  (1 Nüsha)

2- Mezun olduğu Meslek Yüksekokulundan aldığı Meslek Yüksekokulu Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi  (aslı)

3- Adayın mezun olduğu önlisans programına ait Not Döküm Belgesi (Transkript) (aslı veya onaylı sureti) 

4- Adayın mezun olduğu önlisans programına ait ders içerikleri (onaylı)

5- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslı görülmek suretiyle fotokopisi alınacaktır.)

6- Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümüne yerleşen öğrenciler için tercih kılavuzunda belirtilen koşul ve açıklamaların 87. Maddesi gereği sağlık raporu.

(Bkz. 87: Bu programa kayıt için üniversitenin önereceği ve/veya tam teşekküllü resmi bir hastaneden, eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu alınması gerekir.)

 

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

a) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir.Adayların bizzat gelmeleri veya bizzat gelememeleri halinde noterden vekaletname verecekleri kişiler aracılığı ile kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

b) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.

d) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

e) Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

 

Zorunlu Hazırlık Sınıfı olan Bölümlerin Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavları

İngilizce Hazırlık Sınıfı muafiyet sınavı 16 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 10:30'da yapılacaktır.

Arapça Hazırlık Sınıfı muafiyet sınavı 16 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 10:30'da yapılacaktır.

 

Ders Kaydı İşlemleri:

Üniversitemiz ders kayıt işlemleri 09-13 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Bu tarihler arası kesin kaydını yaptırıp yabancı dil hazırlık sınıfı muafiyet sınavlarına girmeyecek öğrenciler aşağıda belirtilen duyuruya göre ders kaydı işlemlerini tamamlayacaktır. Diğer öğrenciler ise ders ekleme-çıkarma haftasında (16-20 Eylül 2019) mazeretli olarak ders kayıtlarını gerçekleştireceklerdir. Bu işlem için ilgili Fakülte Öğrenci İşlerine müracaat edilmelidir.

Ders kaydı duyurusuna ulaşmak için tıklayınız


ÖSYS Kılavuzlarında yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin 19/12/2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar.


NOT: 2019 yılı Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden ön lisans öğrencilerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2019 DGS'de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilmeleri 31/07/2019 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında uygun bulunmuştur.

Başa Dön