3713 Sayılı Kanun Kapsamında Özel Öğrencilik Başvuruları

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 3713 Sayılı Kanun kapsamında özel öğrencilik başvuruları hakkındaki yazısına ulaşmak için tıklayınız.


Bu kapsamda özel öğrencilik başvurusunda bulunacak öğrencilerin;

1- 3713 Sayılı Kanunun ilgi yazıda belirtilen kapsamında olduklarına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan temin ettikleri belge,

2- Öğrenci Belgesi (Halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumu veya YÖKSİS'ten alınacak)

3- Öğrenim gördüğü programın dilini gösterir belge (Halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumu veya YÖKSİS'ten alınacak)

4- Transkript

belgeleri ile birlikte 16 Eylül - 04 Ekim 2019 tarihleri arasında ilgili Fakülteye şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Yazıda belirtilen şartları sağlamayan öğrencilerin kayıtları yapılmayacaktır.

Başa Dön